Morefish har valgt Learning Center som sin digitale læringsplattform

Morefish er et rådgivingsselskap med spesialkompetanse innenfor en rekke fagdisipliner og er faglig sterkt orientert rundt produksjon av oppdrettsfisk på land. Selskapet har lang erfaring fra teknologiutvikling, drift og produksjon.

“Nå har vi et kurstilbud bestående av klasseromskurs, der vi enten kommer til kunden eller setter opp kurs i Trondheim på Blåbasen. Vi har alt fra kurs i risiko i RAS på en halv dag til kurs over flere uker hos kunder som ønsker full opplæring. Vi ønsker å styrke tilbudet vårt med e-læring, og samtidig gjøre kursene våre tilgjengelig for alle. Spesielt nå som det ikke er like enkelt å reise, så ser vi at etterspørselen etter kurs og webinar på nett er enda større enn før. Vi ønsker også å bruke e-læringen aktivt når vi har klasseromskurs, ved å ha repetisjonskurs mellom samlinger, caseoppgaver og tester underveis.“
– Morefish