Hvordan digitalisere læring og hvorfor blir dette stadig viktigere i arbeidslivet?

Gratis webinar 9. mars kl 08.30-09.30 | Meld deg på her!

Digitalisering og nye måter å drive virksomheter på, krever medarbeidere med kompetanse tilpasset stadig mer digitale organisasjoner. I et arbeidsliv i rask endring innser mange bedrifter at de har behov for nye eller andre typer kompetanse enn tidligere. Å investere i medarbeidernes kompetanse gjennom digital læring på arbeidsplassen gir den enkelte medarbeider mulighet til å utvikle seg i sin rolle og bidrar til at bedriften har kompetansen og ferdighetene som kreves.

I Storyboard hjelper vi bedrifter med kompetanseutvikling og skreddersyr digital læring for bedrifter og virksomheter innen en rekke fagområder. Men hvordan går vi frem når et læringsløp skal digitaliseres og hva må vi tenke på i forkant og underveis?

Storyboard bistår Mattilsynet med digitalisering av Tilsynsskolen, hvor målet er å utnytte tekniske og digitale muligheter slik at medarbeiderne i større grad kan tilegne seg kunnskap og ferdigheter der de er og når det passer dem. Seniorrådgiver Nils Ole Astrup Baalsrud kommer for å dele erfaringene de har gjort seg så langt.

I tillegg kommer Sven Kinden Iversen, fagansvarlig i HR Norge, for å snakke om livslang læring og hvorfor det er viktig i et kunnskapsintensivt arbeidsliv med høy endringstakt. I tillegg vil han dele sine tanker om hvor skoen trykker i dag.

De faglige innleggene avsluttes til kl. 09.00, og fra kl. 09.00-09.30 vil Storyboard ta en gjennomgang av hvordan det nye læringsløpet til Mattilsynet ser ut til inspirasjon for dere som ønsker å lage et læringsløp for deres bedrift.

Agenda:

0830-0832 Åpning ved leder for digital læring i Storyboard, Ingrid Somdal-Åmodt Vinje

0832-0846 Kompetanse i endring – Mind the Gap! Sven Kinden Iversen i HR Norge

0846-0900 Visst funker det digitalt! Om kompetanse – og kulturutvikling. Nils Ole Astrup Baalsrud i Mattilsynet

0900-0930 Under panseret: Storyboard viser Mattilsynets nye læringsløp