Gå til hovedinnhold

WCAG – gjelder det meg?


Du har kanskje hørt om WCAG 2.0, en internasjonal standard for universell utforming av nettsider. Nå er WCAG 2.1-standarden rett rundt hjørnet med strengere krav til universell utforming, og mange er fortsatt usikre på hvilke konsekvenser det vil ha for virksomhetene.  

WCAG Web Content Accessibility Guidelines skrevet på en grønn knapp på et PC-tastatur med en finger som trykker på den

Ingvild Stander & Anja Elise Vålbekk

Publisert: May 31, 2022

I denne artikkelen tar vi opp WCAG, hva det er og hvem det gjelder, samt hvorfor universell utforming er nyttig for oss alle. 

Universell utforming – hva er det? 

Universell utforming handler om at alle skal ha lik tilgang til tjenester ute i private og offentlige rom uansett funksjonsnivå. Det samme gjelder for digitale tjenester. Alle skal ifølge loven ha mulighet til å bruke digitale tjenester. Formålet er at en tjeneste skal kunne brukes av flest mulig, med minst mulig behov for spesialverktøy for de som har utfordringer innen bevegelighet, syn, hørsel eller kognitiv funksjon. 

Universell utforming handler om å lage en løsning som fungerer for flest mulig. Det krever en del å bli god på universell utforming, og dette er noe vi hele tiden må jobbe med. Vi snakker av erfaring … 

En forvirret ung mann har glemt noe og prøver å konsentrere seg

Hva er WCAG? 

Retningslinjene for universell utforming begynte med at Centre for Excellence in Universal Design i 1997 utga syv prinsipper for universell utforming. De syv retningslinjene ble opprinnelig utformet for bygninger og uteområder. The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) tolket disse syv prinsippene og la dem til grunn da de utviklet sine prinsipper for UU og digitale tjenester.  

WCAG står for The Web Content Accessibility Guidelines, og denne gruppen tolker prinsippene for universell utforming. 

En person hjelper en annen person oppover mens de balanserer på bevegende tannhjul som symboliserer fremgang innen universell utforming

Hvem må følge WCAG? 

I Norge er det lovpålagt å følge forskrift om universell utforming av ikt-løsninger. Foreløpig har vi litt ulike krav for privat og offentlig sektor. Nettløsninger i privat sektor skal utformes i samsvar med minst 35 suksesskriterium i WCAG 2.0, eller tilsvarende.  

Offentlig sektor skal følge WCAG 2.1. Det kommer dermed 12 nye krav som skal følges fra 1. februar 2023. Tidligere krav fra WCAG 2.0 er videreført i WCAG 2.1. 

Universell utforming og standardene fra WCAG er aktuelt for deg som leverer nettsider, apper eller andre digitale løsninger.  

Mange som forholder seg til universell utforming, føler at deres mulighetsrom for rik interaksjon og design blir innskrenket. Det stemmer nok til en viss grad, men det er fortsatt rom for å utvikle god design innenfor rammene fra WCAG.  

Oppbygging av WCAG 2.0 

WCAG 2.0 er bygd opp av fire overordnede prinsipper: 

1. Mulig å oppfatte – Enten brukeren navigerer med syn, lyd eller berøring, skal innholdet kunne oppfattes. 

2.  Mulig å betjene – Brukeren skal kunne navigere uten datamus, med skjermforstørrer eller med stemmekommando. 

3.  Forståelig – Det må være mulig for brukeren å forstå informasjonen og hvordan brukeroppgaver kan løses 

4. Robust – Innholdet bør fungere med ulike nettlesere og den hjelpemiddelteknologi vi har i dag, og være forberedt på endringer i fremtiden 

Prinsippene understøttes av 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterier. 

UUtilsynet.no har en flott oversikt over WCAG sortert etter prinsipp her. 

To webdesignere samarbeider om et prosjekt i henhold til WCAG

Hva med WCAG 2.1? 

Offentlig sektor er lovpålagt å følge 12 nye krav fra 1. februar 2023. De tidligere kravene fra WCAG 2.0 er videreført i WCAG 2.1. 

De nye kravene i WCAG 2.1 beskrives nærmere på denne nettsiden til uutilsynet.no. 

Noen eksempler på retningslinjer i WCAG 

Universell utforming av innhold på PC, nettbrett og mobiltelefon med mann i rullestol i

Nettsiden 

Bilder 

Videoer 

Tekst 

Hvorfor universell utforming er nyttig for alle: 

Så … hvordan kan vi hjelpe deg?  

Med gode verktøy er det enklere å lage digital læringsom følger WCAG-standarden. Vi bruker for eksempel Adobe Captivate sin plugin i vår læringsportal, og har brukt hundrevis av timer på å utarbeide maler slik at vi kan lage kurs som tilfredstiller WCAG 2.1 på AA-nivå. Vi har allerede hjulpet flere av våre kunder med dette.  

Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan se på hvilke behov din virksomhet har! Husk at regelverket gir fordeler for ALLE! 

Forretningsmann med rakett og hopper over andre forretningsmenn for å illustrere hvordan universell utforming gir fordeler i forretningslivet

Tre måter å lage læringsinnhold på!

Det er flere veier du kan gå for å lage læringsinnhold til læringsportalen din. Det er dessverre ikke det samme hva du velger. Du må finne den metoden som passer best for deg og bedriften din....

Hva lærte vi fra spørreundersøkelsen om e-læring i 2022?

eLearning Industry har nylig gjennomført en undersøkelse om e-læring i 2022. Denne undersøkelsen tok opp hvilke utfordringer vi sliter med, forholdet vårt til LMS, hvordan vi vet om vi...

Velkommen til en moderne arbeidsplass!

En moderne arbeidsplass tar hensyn til utviklingen i samfunnet. Dette kan innebære introdusering av digitale løsninger som reduserer enkelte manuelle oppgaver.  

Mikrolæring – for det moderne mennesket

Er mikrolæring en helt fantastisk oppfinnelse? Trenger vi det egentlig, eller er det bare enda en ny trend som vil forsvinne om noen år? 

Webinar: “Cybersikkerhet – hva er trusselbildet, og hva kan medarbeidere lære?”

Universell utforming av læringsinnhold – et samfunnsansvar

15–20 % av den norske befolkningen oppgir at de har en funksjonsnedsettelse. I 2018 oppgav hver fjerde norske student det samme. Hvordan kan universell utforming av læringsinnholdet inkludere...

Du har vel integrert LMS i Microsoft Teams?

Hvis arbeidsplassen din benytter Microsoft Teams, har du sannsynligvis oppdaget mange måter å bruke appen på. Men har du vurdert å bruke Microsoft Teams som en digital læringsplattform for...

Trender for digital læring for hybridkontoret i 2022

Compliance – 5 tips for det digitale læringsløpet!

For å være «compliant med compliance» er det mange som har lent seg på e-læring og digitale læringsløp. Hva om det ikke gikk så greit som forventet? Vi har forberedt noen gode tips i å...

Top