Gå til hovedinnhold

5 grunner til at bedrifter bør investere i digital læring


Digital læring som er designet for din bedrift eller organisasjon kan sørge for at dine medarbeidere har oppdatert kompetanse og ferdigheter slik at dere er i stand til å møte fremtidens behov.

Mann ser på nettbrett
Å investere i digital læring kan lønne seg av flere grunner

Digital læring kan være en svært effektiv metode både når det gjelder onboarding av nye ansatte, men også når det gjelder å sørge for at medarbeiderne har mulighet for kontinuerlig læring og utvikling.

For de fleste arbeidsplasser i dagens moderne samfunn, er det medarbeiderne som er den aller viktigste ressursen. Det er medarbeiderne som er i direkte dialog med kundene, som håndterer daglige leveranser og innehar roller og ansvarsområder som skal bidra til at bedriften møter sine forretningsmessige mål. Læring på arbeidsplassen er dermed en nødvendig investering både når det gjelder å sørge for at den enkelte medarbeider får mulighet til å utvikle seg i rollen sin, men også for at bedriften samlet sett innehar kompetansen og ferdighetene som kreves i et arbeidsliv i rask endring.

Fordeler med digital læring på arbeidsplassen

I tillegg til at digital læring er enkelt å gjennomføre, administrere og gir oversikt over progresjon og fullføring, er det en rekke andre fordeler som følger med:

Å prioritere en god onboarding gir resultater på sikt

I dagens arbeidsliv er det kritisk å legge til rette for at nye ansatte tilegner seg de nødvendige og grunnleggende organisatoriske egenskapene. Når en ny medarbeider starter i din bedrift, vil også opplevelsen av onboardingen sette tonen for det fremtidige arbeidsforholdet. Ved å kunne tilby en dynamisk, engasjerende og minneverdig onboarding fra begynnelsen av, vil du i større grad tilrettelegge for at nye medarbeidere raskere blir sikre på sin rolle og sine arbeidsoppgaver.

Gjør det enklere å investere i medarbeiderne dine

I dag skifter vi jobber raskere enn tidligere og det stiller nye krav til arbeidsgiverne. Fortsatt kan det virke som at terskelen for å investere i faglig utvikling og opplæring av ansatte er høy for mange. Samtidig er det slik at hvis medarbeiderne ikke får tilgang på nødvendig opplæring og oppfølging, kan det gå utover å bevare og dele eksisterende kunnskap og å utvikle forretningskritisk ny kompetanse. Da risikerer vi kortsiktige avgjørelser, uheldige investeringer og handlinger og vedtak som hverken blir gjennomført eller videreført.

Ansatte på alle nivåer i organisasjonen bø ha tilgang på opplæringskurs og andre ressurser slik at faglig utvikling ikke oppleves som en dørstokkmil. Medarbeidernes faglige fremgang er din investering i et mer kompetent og effektivt team slik at dere møter målene som er satt for virksomheten.

Spar tid og penger ved å gjennomføre opplæringen digitalt

I følge Teknologirådet er ikke deltakelsen i etter- og videreutdanning høy nok. I tillegg kan kostnader knyttet til fravær oppleves som en barriere ved tradisjonell undervisning, samtidig som forpliktelser på jobb og hjemmebane kan gjøre det vanskelig å prioritere i hverdagen. Med digital læring har vi anledning til å lære noe når som helst og hvor som helst, i det tempoet som passer oss best. I tillegg vil en oppskalering av tradisjonell klasseromsundervisning bli dyrt og lite fleksibelt. Derfor satser stadig flere bedrifter på å tilrettelegge for å ta korte moduler og kurs når det er behov for det.

Du får frihet til å bruke kombinere ulike tilnærminger til læring

Vi har ulike preferanser når det gjelder læring. Noen er visuelle, mens andre kan foretrekke en mer hands-on og realistisk tilnærming til materialet som skal læres. Som arbeidsgiver kan du styrke opplæringstiltakene ved å tilrettelegge for at medarbeiderne har tilgang på en rekke ulike tilnærminger. Dette kalles «blended learning» på godt norsk og poenget bak er å utnytte styrkene til både digitale og ikke-digitale undervisningsmetoder på en måte som gjør at den totale læringen blir bedre.

Digital og asynkron læring har kommet for å bli

Asynkron læring er undervisning som gjøres tilgjengelig i et kurs for medarbeiderne, men som ikke skjer i sanntid. Det er en metode som gir stor fleksibilitet, slik at medarbeiderne i stor grad selv kan bestemme når de vil lære. Samtidig krever det også mer disiplin og det er derfor en klar fordel med en tydelig struktur og en planlagt progresjon i læringsløpet.

I asynkron læring har medarbeiderne mulighet til å følge undervisningen i eget tempo samtidig som de får tid til å sette seg in i fagstoffet. De får tilgang på fagtekster, podcaster, illustrasjoner og forelesningsvideoer uavhengig av tid og sted, og har kan repetere innholdet ved behov.

Har du lyst til å høre mer om hvordan vi kan tilrettelegge for digital læring i din bedrift? Ta kontakt på info@storyboard.no, så ser vi på mulighetene sammen!

Den siste samtalen – hvordan lykkes med avgangsintervjuet

Motivet for denne samtalen er å finne ut hvilke styrker og svakheter som ligger i bedriften din, og gi vedkommende som slutter, følelsen av å bli hørt og møtt med respekt.

Når ansatte slutter – viktigheten av en god offboarding

Hvordan spillbasert læring kan forbedre helsen

Verden er stadig i endring. Den tradisjonelle idéen om at bedriften pøser på med forventninger de ansatte må oppfylle siden de er så heldige å ha en jobb, er gammeldags. I dag er...

Hvorfor onboarding ikke får den oppmerksomheten den fortjener – våre beste unnskyldninger

Hvorfor nyansatte trenger hjelp til å lære

Dette er ikke en unormal reaksjon. Stress setter både hjerne og kropp i alarmberedskap og gjør det vanskeligere å godta endringer og lære nye ting. Hjernen vår er faktisk...

Våre tips til digital læring i en tid på hjemmekontor

Det siste året har satt sitt preg på måten vi jobber på og hva slags behov vi har for fleksibilitet og kommunikasjon. Mens større bedrifter og virksomheter har evnet å levere konsistent...

Hvordan lage en god digital samling

Dette kan deles med deltakerne i forkant av samlingen og repeteres under oppstart av samlingen. Dersom du ønsker at deltakerne bruker tid på faglige forberedelser i forkant av samlingen, kan du...

Hvordan går vi frem i en kursproduksjon?

Det starter med analysen. Først må vi forstå målgruppen. Hva trenger de? Hva er utfordringen? Er det motstand eller er de sultne på å lære? Sammen med kunden lager vi konkrete læringsmål,...

Hvorfor er en god onboarding viktig for din bedrift?

Konkurransen om å få tak i de dyktigste medarbeiderne er tøff for mange bedrifter. Og selv om man lykkes og arbeidsavtalen med den nye medarbeideren er underskrevet, er...

Top