Det grønne skiftet Fjord1

Fjord1 tar i bruk batteridrevne fartøy. I den forbindelse endres arbeidsprosedyrene både om bord og på land. De må også forholde seg til nye, krevende miljøbudsjetter, sikkerhet, vedlikehold og batteriets levetid. Vi har samarbeidet tett med Fjord1 om å utvikle et e-læringskurs, som sikrer at alle ansatte får en enhetlig, grundig og motiverende opplæring.